วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เสร็จแล้วอาคารที่พักครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายกฯ ไพบูลย์ส่งมอบ


อบจ.ภูเก็ตส่งมอบอาคารที่พักครู ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเรื่องที่พักอาศัย ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน
          นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบอาคารที่พักข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต โดยมีนายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม
          นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ทางโรงเรียนได้นำเสนอโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้มีที่พักอาศัย ลดภาระทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานต้นสังกัดดูแลให้บริการข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
          ซึ่งทางนายก อบจ.ภูเก็ต ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอโครงการต่อสภา อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 เป็นเงิน 12,500,000 บาท สำหรับก่อสร้างบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ขนาด 4 ชั้น รวม 18 ห้อง และได้ผู้รับจ้างในวงเงิน 12,480,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมเวลาทั้งสิ้น 480 วัน
          ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มามอบบ้านพักให้แก่คุณครูด้วยความภาคภูมิใจ ในส่วนคณะครูที่ตัดสินใจได้นำโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าสู่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้เกิดการเจริญเติบโตต่างๆ ขึ้นมานั้น เพราะความสามารถของคณะผู้บริหารโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่วน อบจ.ภูเก็ต เป็นเพียงกองหนุน และถ้าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ก็ไม่สามารถคิดโครงการต่างๆ ที่ดีๆ ให้แก่ครูและนักเรียนได้ โครงการเหล่านี้ก็คงไม่เกิด
      
       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่จำกัด หากเป็นไปได้ในอนาคต ทาง อบจ.ภูเก็ต จะหาพื้นที่ซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงเรียน และเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของนักเรียน พร้อมขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมงานได้จำไว้ว่า ความสำเร็จนั้น สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อไมตรีจิตมิตรภาพ ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ด้วยน้ำใจไมตรีที่มีให้กันและกัน
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: